Oog voor een zelfstandig leven

Gronus helpt u bij die dingen waar officiële instanties u niet bij kunnen of willen helpen. Denk daarbij aan persoonlijke aandacht, overzicht creëren in uw financiële administratie, het scheppen van orde in chaotische situaties, maar ook een luisterend oor, een sterke schouder en een altijd integer advies. U krijgt regie over uw eigen leven, door zelf te kiezen om ondersteuning in te huren. Alleen dan kunt u vertrouwen op een samenwerking die gebaseerd is op wederzijds respect, in plaats van afhankelijkheid.

Ook wanneer u als familie, goede buur of vriend de zorg draagt voor iemand anders kan Gronus u ondersteuning en verlichting bieden.